Menu

Az ÉSZGSZ tájékoztatása

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A rendkívüli helyzetre tekintettel a 2020. március 16-tól az étkezések lemondása külön jelzés
nélkül is elfogadásra került, nem hárítjuk át a szülőre a le nem mondás következményeit!

A befizetett 2020. március és április havi térítési díjak – a lemondásoknak megfelelően –
jóváírásra kerülnek a következő étkezési hónapban, amit jelen pillanatban nem tudunk
megmondani, mikor lesz.

Ha a szülő a jóváírást nem fogadja el, vagy gyermeke az idei tanévben befejezi a tanulmányait
az adott köznevelési intézményben (pl. érettségi miatt), kérheti a befizetett összeg
visszafizetését olyan formában, ahogyan a befizetést teljesítette (átutalás vagy készpénz).

Átutaláshoz a számlaszámot, számlatulajdonos nevét, a gyermek/tanuló nevét, iskoláját,
osztályát meg kell adnia.

A készpénzes visszafizetésre – a járványügyi helyzetre való tekintettel, minimalizálva a
személyes kontaktust – várhatóan csak április közepe után kerülhet sor.

Erről a későbbiekbenújra tájékoztatást teszünk közzé.

Kérem a Tisztelt Szülőket, lehetőleg kísérjék figyelemmel az ÉSZ GSZ honlapját, ahol
igyekszünk aktualizálni a rendelkezésünkre álló információkat.

Létrehoztunk egy központi e-mail címet, ezen az új e-mail címen keresztül tudnak érdeklődni,
információt kérni étkeztetési ügyekkel kapcsolatosan (helyzet@eszgsz.hu).
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.

Budapest,2020. március 16