Menu

közigállás

Emberi Erőforrások Minisztere

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Káldor Miklós Kollégium

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16-tól 2026. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1022 II. kerület, Felvinci út 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanár vagy,
 •       gyógypedagógus vagy konduktor vagy szociálpedagógus vagy játék- és szabadidő-szervező tanár vagy tanulási és pályatanácsadó tanár vagy tehetségfejlesztő tanár vagy hittanár-nevelő tanár vagy pedagógia szakos tanár és pedagógia szakos nevelő szakképzettség,
 •       vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanár szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 •       legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 •       cselekvőképesség,
 •       büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •       a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 •       a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 •       90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •       a pályázó szakmai önéletrajza,
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
 •       Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajnissné Anda Éva nyújt, a 06-1-795-8272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (A Közép-Budai Tankerületi Központ címére: 1027 Budapest, Fő utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK187HR/00270-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Káldor Miklós Kollégium – Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       https://kaldorkoli.hu/ – 2021. február 16.
 •       https://kk.gov.hu/kozepbuda – 2021. február 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Közép-Budai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- A Káldor Miklós Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/kozepbuda honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2021-02-16
Egyéb

on-line folytatjuk

Kedves Érdeklődők!

A jelenlegi információk szerint 2021. február 01-ig tovább folytatódik az online oktatás.

2021-01-08
Egyéb

co-VID legjobb videó

A legjobb videót Ágnestől kaptuk!

 

 
Gratulálunk!

2020-12-28
Egyéb

ÉSZGSZ

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Az oktatási államtitkár 2020. december 16-i bejelentése szerint 2021. január 11-től ismét jelenléti oktatás kezdődik a középfokú oktatási intézményekben.

Ennek kapcsán a 2021. január havi étkezések megrendelésével összefüggésben az alábbi eljárásrendet kéretik betartani:

2020. november 11-től november 30-ig a lemondott napok száma 14 nap. Ezeknek a napoknak a jóváírása megtörténik a 2021. január hónapra szóló étkezések megrendelésekor.

Az étkezés megrendelése nem lesz automatikus az ÉSZGSZ gazdasági ügyintézői részéről, csak abban az esetben biztosítjuk az étkezést, ha azt a szülő írásban kéri gyermeke részére.

A szülők az étkezési igények leadását 2021. január 5-ig tudják írásban kezdeményezni az oktatási intézmény térítési díjakat beszedő ügyintézőjénél az etkezes.kaldorkoli@gmail.com e-mail címen.

Az étkezési térítési díjak befizetés történhet készpénzzel vagy átutalással. Kérjük a jelen helyzetben a szülők továbbra is az átutalásos fizetési módot részesítsék előnyben!

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.

2020. december 17.

2020-12-28
Egyéb

Kedden Kollektív!

 Várjátok már?

2020-12-20
Egyéb

co-VID

Kedves Diákok!

Kérünk titeket, hogy hetente küldjetek egy kb. fél perces videót a nevelőtanáraitoknak, melyben beszámoltok hogy telnek a napjaitok az aktuális helyzetben.

Legyetek kreatívak, mert a legjobb videót hetente 5000 forinttal jutalmazzuk!

2020-11-26
Egyéb

Harsányi Zoli levele

 Tisztelt Igazgató Úr! T. János!

 Nagyon sok szeretettel köszöntöm, mint régi kollégiumi tanáromat.
Bár nekem nevelőtanárom Parrag Attila volt, de nagyon jó szívvel emlékezek minden pedagógusra.
Hosszú idő telt el! ( 40 év )

1980-ban végeztem az iskolában, ( 14.sz. Ipari Szakmunkás képzőben, mechanikai műszerész szakmát tanultam ), de nemhiába könnyes szemekkel hagytam ott, még ma is úgy érzem életem 3 nagyon csodálatos évét töltöttem el ebben a kollégiumban, és szinte mindenre emlékezve, csak jókat tudok mondani. 

Egyébként Én vagyok az aki harmónikán tanultam, csak úgy magamtól és már néhány dallamot is játszottam, mikor feljöttél tanár úr a pingpong szobábaés láttad, hogy fordítva van a hangszer a kezembe és megkérdezted, „balkezes vagy”? Nem, mondtam és utána fogtam meg rendesen a hangszert.

Köszönet így utólag is érte, mert utána 36 évig húztam, természetesen nem azt a hangszert, hisz az a koleszé volt, sajátokat.

Ha jól emlékszem nem ez volt a kollégium neve!

Akkor Vágvölgyi Győző Úr volt az igazgató.

Nagyon örültem mikor megláttam, hogy egy régi ismerős lett az intézmény vezetője.

Látom a mai diákok is szeretnek focizni és azt is látom, hogy néha beállsz közéjük is mint annak idején közénk.

Óriási csatákat vívtunk azon a bitumen pályán, nemszámított, hogy lement a bőr, nagyon szerettük.

Suli után még 35 éves koromig igazolt focistaként nagyon sok élményem volt, majd néhány sörözős öregfiúk év, de már a térdeim nem bírják, abba hagytam.

A verseny súlyom sem a régi felszaladt pár kiló, Te sem vagy már az a kis vékony sellő tanár úr.

A korral nem lehet  harcot vívni az idő elszáll.

Kedves tanár úr az a lényeg, hogy egészség és boldogság legyen az ember életében.

Köszönök mindent és ezeket, valamint minden jót kívánok neked.

A mai fiatalok nem biztos, hogy sokba nézik azt, hogy egy régi diák felbukkan. 40 év elteltével, higgyék el Ők is, hogy minden széppé válik,főleg, ami akkor is szép volt.

Lehet, hogy kicsit érzelgős vagyok, de harmatos lesz a szemem, mikor erre az időre emlékezek.

Ezek után a honlapot mindenképpen figyelemmel kísérem.

Bár már most a szünidő rövidesen elkezdődik, a diákoknak üzenem, hogy ,
– Higgyétek el nagyon jó helyen vagytok és jó kezekben, becsüljétek meg!-

„Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít”

Kedves János!
Minden jót kívánok neked, mert, ha neked minden jól megy akkor a kolesznak is minden bizonnyal.
Őszinte szeretettel, tisztelettel és ha szabad barátsággal.

Üdvözlettel,

HARSÁNYI ZOLTÁN

2020-06-20
Egyéb

Rendhagyó Kollektív

 

2020-05-14
Egyéb

Ballagás 2020

“Elmúlt, mint száz más pillanat, s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem szavak.”
(Végh György)

🌷 A Káldor Miklós Kollégium 2020-as ballagási műsora:

A teljes műsor itt nézhető meg.

2020-04-23
Egyéb