Menu

Döbörhegyi Ferenc

A Marco csoport nevelõtanára.
2001: KRE BTK – magyar-történelem szakos
bölcsész és tanár
2001-2004: SZTE BTK – PhD képzés
2001-tõl dolgozik a Káldorban, kollégiumi munkája mellett a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképzõ Iskolában tanít.
Hat fiúgyermek édesapja.

Vissza